AM Servis

Zajišťujeme speciální odborné činnosti v oblasti zajištění správné funkčnosti tepelných
zařízení a systémů jako jsou výměníky, chladiče, vstřikovací formy, lisovací stroje,
a jiná teplárenská zařízení. Dále se specializujeme
na jednorázové úklidy většího rozsahu.

AM Servis
Služby

Služby

Provádíme

  • odstraňování poruch zařízení a havarijních stavů
  • preventivní údržba
  • servisní smlouvy
  • čištění, renovace a opravy výměníků tepla
  • poradenství, vyhodnocení stavu zařízení
  • protokoly o provedených servisních návštěvách a jejich periodické sledování
Firma AM Servis Rokycany je pojištěna