AM Servis

Zajišťujeme speciální odborné činnosti v oblasti zajištění správné funkčnosti tepelných
zařízení a systémů jako jsou výměníky, chladiče, vstřikovací formy, lisovací stroje,
a jiná teplárenská zařízení. Dále se specializujeme
na jednorázové úklidy většího rozsahu.

AM Servis
Služby / Speciální úklidové práce ve výrobních halách

Speciální úklidové práce ve výrobních halách

Úklid průmyslových hal

Úklid průmyslových hal je velmi specifický. Často probíhá za plného či upraveného provozu. Pro dosažení maximální čistoty, kombinujeme úklid průmyslových hal ještě s výškovými pracemi. Dostaneme se tak do všech hůře přístupných prostor. Výškové práce nám navíc při úklidu průmyslových hal dovolují čištění všech ostatních částí strojového vybavení, příhrad s technologickým vedením a všech ostatních součástí s ohledem na jejich provozní funkčnost během prováděných prací, luxování nosníků a rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky a dalších rozvodů, které se v těchto provozech běžně vyskytují. Úklid průmyslových hal spolu s výškovými pracemi nabízí dokonalé vyčištění všech prostor a zákoutí.

Naše výhody

  • dlouholeté zkušenosti při montážních a úklidových pracích v různých provozech
  • kvalita provedené práce
  • individuální přístup ve spolupráci s Vašimi techniky
  • profesionalita zaměstnanců naší firmy
  • široká nabídka služeb a jejich univerzální použitelnost ve Vašem závodě
  • použití vlastní plošiny a všech ostatních potřebných zařízení (lešení apod.)
  • všechny vlastní doprovodné prostředky jako jsou nádoby na odpad, ochranné pomůcky, vybavení pro práce výškách atd.
  • moderní úklidová technika
  • dodržování pravidel BOZP a PO

Nutnost úklidových prací

Ve Vašem provozu při výrobě dochází k uvolňování jemných prachových částic, což je přirozené pro tento způsob výroby a zpracování Vámi používaných materiálů. Tyto částice se volně usazují na všech částech strojního a technologického vybavení Vašeho provozu. tento jev vytváří v provozu nebezpečí vzniku požáru, protože se jedná o hořlavý materiál. S ohledem na pravidla dodržování PO je toto nutné řešit. Možné řešení je právě vysávání tohoto odpadu suchou metodou a to právě zejména s příhrad technologického vedení, které při možném požáru funguje jako spojnice po celém prostoru provozu. Samozřejmě se toto týká i všeho strojového vybavení a ostatních součástí provozu.

Úklidové práce

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Úklidové práce v halách

Mytí povrchů

Mytí povrchů

Mytí povrchů

Mytí povrchů

Mytí stroje

Mytí stroje

Mytí stroje

Mytí stroje

...více referencí

Firma AM Servis Rokycany je pojištěna