AM Servis

Zajišťujeme speciální odborné činnosti v oblasti zajištění správné funkčnosti tepelných
zařízení a systémů jako jsou výměníky, chladiče, vstřikovací formy, lisovací stroje,
a jiná teplárenská zařízení. Dále se specializujeme
na jednorázové úklidy většího rozsahu.

AM Servis
Služby / Čištění vodních okruhů trubkových výměníků

Čištění vodních okruhů trubkových výměníků

Pevné usazeniny v rozvodech teplé užitkové vody, chladicích i topných systémech způsobují velké energetické ztráty, zvýšenou poruchovost tepelného zařízení a snižují funkční účinnost zařízení. To vše dohromady znamená pro provozovatele a odběratele finanční ztráty díky zvýšené spotřebě energie vynaložené na ohřev (chlazení) primárního média.

 

Na vzniku pevných usazenin na stěnách potrubí nádob a zařízení se podílí koroze materiálu a především ukládání VODNÍHO resp. KOTELNÍHO KAMENE.

 

Vodní kámen je pevný povlak, který se vytváří na stěnách nádob, v nichž je přechovávána a vedena nebo především zahřívána voda, jejíž teplota nedosahuje potřebnou teplotu ve °C. Základní složkou vodního kamene je obvykle uhličitan vápenatý. Tvorbu vodního kamene lze samozřejmě snižovat přídavkem chemických látek, jako jsou siřičitany nebo manganistany. Tyto látky sice zpomalují tvorbu vodního kamene, ale zároveň se společně s vodním kamenem usazují na stěnách. Po určité době tak logicky opět přichází na řadu nutnost vyčistit zařízení od minerálních usazenin.

Kotelní kámen je směs minerálů, které se vylučují ve formě pevného povlaku na stěnách nádoby, v níž dochází k varu vody. Velkým problémem je zvláště u kotlů s otevřeným oběhem vody. Obvyklé složení kotelního kamene představuje obsah uhličitanu vápenatého, sádry, křemičitanu vápenatého, uhličitanu hořečnatého a dalších podobných sloučenin.

 

Usazenina vodního či kotelního kamene (inkrust) má velmi malou tepelnou vodivost, proto snižuje teplosměnnou účinnost zařízení. Energetické ztráty způsobené usazováním minerálních látek jsou velmi zřetelné například u moderních typů deskových výměníků používaných k ohřevu teplé užitkové vody TUV. Vrstva vodního kamene o tloušťce 0,1 mm vysrážená na teplosměnných plochách deskového výměníku snižuje jeho účinnost o 33 %, vrstva o tloušťce 0,5 mm až o 70 %. Některé typy výměníků navíc nelze demontovat a jestliže dojde k jejich úplné neprůchodnosti, následuje pouze varianta zakoupení nového výměníku.

Zamezování tvorby kotelního nebo vodního kamene a jeho odstraňování

Zamezování tvorby kotelního nebo vodního kamene a jeho odstraňování lze řešit různými způsoby:

  • mechanické metody: odírání vzniklého kamene
  • chemické metody (rozpouštění pomocí speciálních čisticích roztoků)
  • fyzikální metody (magnetické úpravny)

Nejefektivnější a nejpoužívanější metodou pro pravidelné čištění zařízení od inkrustace zařízení vodním kamenem je dnes chemické čištění. Náklady na chemické vyčištění daného zařízení většinou nedosáhnou ani 10 % nákladů na generální opravu. Dalším hlediskem, které výrazně hovoří ve prospěch našeho chemického čištění, je doba odstávky nutná pro vyčištění zákazníkova zařízení. Doba čištění se pohybuje v časovém rozmezí 2 až 8 hodin v závislosti na charakteru a množství úsad v čištěném systému. Ve velmi krátké době je tak dosažena 100% obnova účinnosti a funkčnosti daného zařízení.

 

Metoda chemického čištění firmy AM Servis Rokycany je využívána především pro následujících zařízení:

  • trubkové protiproudé tepelné výměníky
  • trubkové spalinové tepelné výměníky
  • chlazení hlav kompresorů
  • cívky indukčních pecí, svářecích agregátů
  • chlazení technologických zařízení ve všech odvětvích průmyslu

Firma AM Servis Rokycany Vám nabízí možnost ukázky formou referenčního čištění přímo u Vás na Vámi vytipovaném zařízení. Rádi Vám během této ukázky poskytneme všechny potřebné informace o službě, kterou u Vás budeme provádět, a rádi Vám předvedeme účinnost a kvalitu námi nabízené služby.

Čištění trubkového výměníku

Vnitřní část před čištěním

Vnitřní část před čištěním

Před čištěním

Před čištěním

Před čištěním

Před čištěním

Po čištění

Po čištění

Po čištění

Po čištění

Po čištění

Po čištění

Před čištěním

Před čištěním

Po čištění

Po čištění

Trubkovnice po vyčištění

Trubkovnice po vyčištění

...více referencí

Firma AM Servis Rokycany je pojištěna