AM Servis

Zajišťujeme speciální odborné činnosti v oblasti zajištění správné funkčnosti tepelných
zařízení a systémů jako jsou výměníky, chladiče, vstřikovací formy, lisovací stroje,
a jiná teplárenská zařízení. Dále se specializujeme
na jednorázové úklidy většího rozsahu.

AM Servis
Služby / Čištění vstřikovacích forem a lisovacích nástrojů

Čištění vstřikovacích forem a lisovacích nástrojů

Pevné usazeniny v rozvodech chladicí vody ve výrobních rozvodech chladicí vody způsobují velké energetické ztráty, zvýšenou poruchovost vstřikovacích forem a nástrojů a snižují funkční účinnost zařízení. To vše dohromady znamená pro výrobu finanční ztráty díky zvýšené spotřebě energie, větší zmetkovitosti a časových prodlev při plnění výrobních plánů.

 

Na vzniku pevných usazenin na stěnách a potrubí nádob a zařízení se podílí koroze materiálu a především ukládání VODNÍHO resp. KOTELNÍHO KAMENE.

 

Vodní kámen je pevný povlak, který se vytváří na stěnách nádob, v nichž je přechovávána a vedena nebo především zahřívána voda, jejíž teplota nedosahuje potřebnou teplotu ve °C. Základní složkou vodního kamene je obvykle uhličitan vápenatý. Tvorbu vodního kamene lze samozřejmě snižovat přídavkem chemických látek, jako jsou siřičitany nebo manganistany. Tyto látky sice zpomalují tvorbu vodního kamene, ale zároveň se společně s vodním kamenem usazují na stěnách. Po určité době tak logicky opět přichází na řadu nutnost vyčistit zařízení od minerálních usazenin.

Kotelní kámen je směs minerálů, které se vylučují ve formě pevného povlaku na stěnách nádoby, v níž dochází k varu vody. Velkým problémem je zvláště u kotlů s otevřeným oběhem vody. Obvyklé složení kotelního kamene představuje obsah uhličitanu vápenatého, sádry, křemičitanu vápenatého, uhličitanu hořečnatého a dalších podobných sloučenin.

 

Usazenina vodního či kotelního kamene (inkrust) má velmi malou tepelnou vodivost, proto snižuje teplosměnnou účinnost zařízení. Energetické ztráty způsobené usazováním minerálních látek jsou velmi zřetelné například vstřikovacích forema nástrojů, kde průtokové objemy chladicí kapaliny jsou malé a požadavek na chladicí efekt je naopak velký. Vrstva vodního kamene o tloušťce 0,1mm vysrážená na teplosměnných plochách těchto nástrojů snižuje jeho účinnost o 33%, vrstva o tloušťce 0,5 mm až o 70%.

Zamezování tvorby kotelního nebo vodního kamene a jeho odstraňování

Zamezování tvorby kotelního nebo vodního kamene a jeho odstraňování lze řešit různými způsoby:

  • mechanické metody: odírání vzniklého kamene
  • chemické metody (rozpouštění pomocí speciálních čisticích roztoků)
  • fyzikální metody (magnetické úpravny)

Nejefektivnější a nejpoužívanější metodou pro pravidelné čištění zařízení od inkrustace zařízení vodním kamenem je dnes chemické čištění. Náklady na chemické vyčištění daného zařízení většinou nedosáhnou ani 10% nákladů na generální opravu. Dalším hlediskem, které výrazně hovoří ve prospěch našeho chemického čištění, je doba odstávky nutná pro vyčištění zákazníkova zařízení. Doba čištění se pohybuje v časovém rozmezí 2 až 8 hodin v závislosti na charakteru a množství úsad v čištěném systému. Ve velmi krátké době je tak dosažena 100%-ní obnova účinnosti a funkčnosti daného zařízení.

 

Metoda chemického čištění firmy AM Servis Rokycany je využívána především pro následujících zařízení:

  • vstřikovací formy
  • vstřikovací lisy
  • formy pro lisování výrobků pro výrobu automobilových dílů
  • chlazení hlav kompresorů
  • cívky indukčních pecí, svářecích agregátů
  • chlazení technologických zařízení ve všech odvětvích průmyslu

Firma AM Servis Rokycany Vám nabízí možnost ukázky formou referenčního čištění přímo u Vás na Vámi vytipovaném zařízení. Rádi Vám během této ukázky poskytneme všechny potřebné informace o službě, kterou u Vás budeme provádět, a rádi Vám předvedeme účinnost a kvalitu námi nabízené služby.

Čištění forem a lisovacích nástrojů

Čištění forem

Čištění forem

Čištění forem

Čištění forem

Čištění - před

Čištění - před

Čištění - po

Čištění - po

Čištění formy

Čištění formy

Čištění nahřívací desky tvarovacího lisu

Čištění nahřívací desky tvarovacího lisu

...více referencí

Firma AM Servis Rokycany je pojištěna