AM Servis

Zajišťujeme speciální odborné činnosti v oblasti zajištění správné funkčnosti tepelných
zařízení a systémů jako jsou výměníky, chladiče, vstřikovací formy, lisovací stroje,
a jiná teplárenská zařízení. Dále se specializujeme
na jednorázové úklidy většího rozsahu.

AM Servis
Služby / Vodorovné dopravní a bezpečnostní značení

Vodorovné dopravní a bezpečnostní značení

Zajišťujeme kompletní realizaci vodorovného dopravního značení silničních komunikací, průmyslových areálů, obchodních zón, skladů, sportovišť a dalších prostorů. Vodorovné značení provádíme pomocí stroje AIRLESCO i ručně. Dokážeme flexibilně reagovat na individuální požadavky zákazníka a vyjít tak maximálně vstříc jeho potřebám.

Provádíme

  • vodící a dělící pruhy, šipky a všechny symboly dle platného silničního zákona
  • symboly / atypové / dle přání zákazníka / vč. vyhotovení šablon
  • značení přechodů, parkovišť, parkovacích stání, křižovatek, silničních nájezdů atd..
  • značení bezpečnostních pásů pro pohyb chodců a vysokozdvižných vozíků v halách a areálech
  • autobusové, tramvajové a trolejbusové zastávky
  • cyklistické stezky a vše okolo nich
  • přechodné dopravní značení
  • odstranění nevyhovujícího značení

Dále zakázky drobného a většího charakteru pro soukromý sektor, zahrnující široké spektrum poskytovaných služeb, mezi které patří: bezpečnostní značení hal, průmyslových areálu, značení parkovišť a podzemních garáží nákupních center, místních komunikací, dětských dopravních hřišť aj

 

Vodorovné dopravní značení zajistíme jak trvalé nebo přechodné, popř. obnovíme již existující. Při provádění postupujeme v souladu s předpisy a standardy platnými jak v ČR, tak EU.

Značení průmyslových areálů

Pro průmyslové podniky, výrobní haly a skladovací areály nabízíme bezpečnostní vodorovné značení - vyznačení stezek pro chodce, skladovacích prostor, míst se zákazem zastavení či stání, průjezd vysokozdvižných vozíků apod. Vše dle přání zákazníka v bílé barvě či různých barevných odstínech (červená, žlutá, modrá apod.).

Vodorovné značení

Značení čáry na parkovišti

Značení čáry na parkovišti

Značení čáry na parkovišti

Značení čáry na parkovišti

Značení čáry na parkovišti

Značení čáry na parkovišti

Značení přechodu

Značení přechodu

Výsledek značení přechodu

Výsledek značení přechodu

Značení bezpečnostních prvků

Značení bezpečnostních prvků

Opravy značení prvků pracoviště

Opravy značení prvků pracoviště

Nové prvky pracoviště

Nové prvky pracoviště

Značení komunikací výrobních prostorů

Značení komunikací výrobních prostorů

Prvky pracoviště

Prvky pracoviště

zákazové znaky a symboly

zákazové znaky a symboly

dopravní značení skladovacích prostor

dopravní značení skladovacích prostor

...více referencí

Firma AM Servis Rokycany je pojištěna